Over ons

Ook vandaag nog hebben te veel Brusselaars geen toegang tot de gezondheidszorg en sociale voorzieningen die ze nodig hebben. Met het Brussels Takes Care initiatief wil de Brusselse overheid lessen trekken uit de feedback van de inwoners en een actieplan opstellen om het gezondheids- en sociaal beleid te verbeteren.

Brussels Takes Care heeft de ambitie om iedereen te horen: zowel diegenen die het moeilijk vinden om hun mening te geven als de experten op het terrein.

Brussels Takes Care wordt zo de grootste maar vooral een van de belangrijkste dialogen tussen de Brusselaar en de overheid in deze regeerperiode. De hoofdfocus ligt op luisteren, maar het is ook een kans voor het beleid om beslissingen uit het verleden te duiden en bestaande initiatieven en maatregelen te kaderen.

De raadpleging is in oktober 2020 van start gegaan met een online-enquĂȘte onder de burgers. Er werd ook een reeks interviews en workshops gehouden. Op basis van al deze bijdragen werkt de burgerraad, bestaande uit een veertigtal leden, aan het bepalen van prioritaire thema’s om vervolgens de nodige aanbevelingen te kunnen doen.

Om van Brussels Takes Care een succes te maken, werkt minister Maron als lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie samen met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.