Bronnen

Enquête

Resultaten

Panel 2 – 09/01/2021

Meer bronnen

Inspiratie

Sociaal Brussel

Sociaal Brussel, uw virtuele toegang tot de Nederlands-, Frans- en tweetalige organisaties en diensten die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector ten voordele van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ervaringsdekundigen

De dienst Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting draagt bij aan de verbetering van de toegankelijkheid tot fundamentele sociale rechten van partnerdiensten, zowel overheidsdiensten als in instanties in de sector van de gezondheidszorg. Het doel is om de toegang tot de sociale grondrechten te faciliteren voor elke burger.

Le Réseau Nomade

Réseau Nomade draagt bij tot de verspreiding van de cultuur van peer participation en empowerment, vooral binnen de Brusselse sociaal-gezondheidssector. 

MaN’Aige

Het Action Co-creation project MaN’ Aige heeft als doel om te onderzoeken hoe alle actoren in de hybride en atypische Martelaars-O.L.V. Ter-Sneeuw wijk veerkrachtig te maken en een zorgzame buurt te bouwen.

Investigation

Invaliditeit in eeuwigdurende opsluiting – Ziekte van Lyme

Communautaire aanpak en mobiliteit in de gezondheidszorg

In dit artikel wordt de gezondheidskwestie gekoppeld aan de mobiliteitskwestie door het prisma van de participatie en de expertise van de burgers.

Le Bon Plan

Gids tot sociale en gezondheidsinformatie in Brussel.

Pour faire de Brussels Takes Care un succès, le ministre Maron, en tant que membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), travaille avec l’Observatoire du social et de la santé.